REGULAMIN TRAPPED.COM.PL

 

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usług zawarte pomiędzy firmą Trapped PL, ul. Bobrza 2/20, 54-220 Wrocław, NIP: 6721974043, REGON: 361334276, zwanej dalej Trapped, a użytkownikiem usług.

1. W zabawie mogą brać udział osoby od 16 roku życia.

2. W grze może brać udział od 1 do 5 osób (w zależności od pokoju).

3. Do gry nie mogą przystąpić osoby pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

4. Osoby chore na epilepsję, klaustrofobię i będące w trakcie leczenia psychiatrycznego nie powinny brać udziału w grze.

5. Każdy przystępuje do gry na własną odpowiedzialność, firma Trapped nie odpowiada za ewentualne uszczerbki na zdrowiu.

6. Każdy przed przystąpieniem do gry jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem dostępnym na miejscu świadczenia usługi pod adresem: ul. Kazimierza Wielkiego 67 wejście A, II piętro, 50-077 Wrocław, w siedzibie firmy, lub na stronie internetowej: www.trapped.com.pl/regulamin.

7. Z momentem wejścia do pokoju, uczestnicy przejmują pełną odpowiedzialność za mienie w nim umieszczone i w przypadku jakichkolwiek zniszczeń, są zobowiązani do oddania organizatorowi gry należnej kwoty naprawczej.

8. W pokoju obowiązuje zakaz używania siły fizycznej.

9. W każdym momencie trwania rozgrywki można opuścić pokój, zgłaszając ten fakt organizatorowi.

10. Czas rozgrywki liczony jest od momentu wejścia do pokoju, czasy podane są w kalendarzu rezerwacji na stornie trapped.com.pl.

11. Podczas gry nie wolno używać telefonów komórkowych, kamer i aparatów fotograficznych.

12. Osoba dokonująca rezerwacji pokoju z obowiązana jest zapoznać pozostałych uczestników gry z niniejszym regulaminem.

13. Na miejsce należy przybyć 10 minut przed umówioną godziną. Organizator wyjaśni zasady gry i przedstawi regulamin.

14. Płatność jest dokonywana po rozgrywce w formie gotówki lub Vouchera.

15. Rezerwacji rozgrywki można dokonać poprzez stronę www.trapped.com.pl lub telefonicznie pod numerem: 665580643. Jeśli dane podane przy rezerwacji będą fikcyjne może zostać anulowana.

16. Na e-mail podany podczas rezerwacji przyjdzie potwierdzenie z imieniem, terminem , nazwą pokoju i godziną rezerwacji.

17. W budynku (siedzibie Trapped jak i na klatce schodowej) obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania alkoholu.

18. W przypadku niezastosowania się do regulaminu i/lub zaleceń pracowników Trapped, pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.

19. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

20. Jeżeli uczestnicy zdecydują się na zrobienie pamiątkowego zdjęcia, to jednocześnie zgadzają się na umieszczenie tego zdjęcia na oficjalnych profilach Trapped, takich jak fan page na facebooku, instagram czy google plus.

21. Promocje nie łączą się.

22. Wyrażam zgodę na otrzymywanie e-maili o aktualnościach i zmianach pokoi oraz z prośbą o wystawienie opinii w serwisie https://pl.tripadvisor.com na adres podany w formularzu rezerwacji. W przypadku chęci rezygnacji prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@trapped.com.pl

23. W pokojach gier obowiązuje zakaz filmowania i fotografowania.

24. Brak informacji o ewentualnym spóźnieniu może być podstawą do anulowania rezerwacji.

25. Zasady gry mogą ulec zmianie, bez uprzedniego powiadomienia.

Trapped