Czym jest Escape Room?

Escape room to forma rozrywki umysłowej, w której grupa osób w ograniczonym czasie rozwiązuje różne zagadki, aby znaleźć klucz do wyjścia.
Uczestnicy zabawy są dobrowolnie zamykani w pomieszczeniach, jednakże przy wyjściu znajduje się awaryjny klucz, dzięki któremu można opuścić rozgrywkę w dowolnym momencie.
Na rozwiązanie wszystkich zagadek przewiduje się około 60 minut.
Oczywiście, rezerwować można dowolną ilość gier, pod warunkiem, że są wolne miejsca.
Nie, podczas rozgrywki w pokoju znajdować się może tylko jedna grupa uczestników.
Nie, do pokojów nie wolno nic ze sobą wnosić, a wszystkie potrzebne do ucieczki przedmioty znajdziecie w pomieszczeniach.
W zabawie udział może brać każdy, zarówno ci najmłodsi, jak i najstarsi, pod warunkiem odpowiedniej opieki.